Yoko gumo
  1. Üljünk le tatehizába a shomen felé.

  2. Kezdjük el kihúzni a kardot a velünk szemben ülő ellenfél felé.

  3. A kezek és a test maradjon rugalmas.

  4. A kard kihúzásával egyidejűleg emelkedjünk föl a bal térdünkre, és a jobb lábunkkal lépjünk ki egyenesen az ellenfél felé, ne jobbra.

  5. A nukitsuke és a kirioroshi ugyanaz, mint a shoden seiza no bu sorozatban.

  6. Yoko chiburui következik, jobb kézzel határozottan fogjuk a markolatot, amint a kard élét jobbra fordítjuk. (Megjegyzés: a yoko chiburui oldalirányú chiburuit jelent. Ko chiburuinak is hívják, ez kis chiburuit jelent az o chiburuihoz képest, amelyet a seiza no bu sorozatban végzünk.) A kéz kissé megelőzi a kard hegyét miközben a kardot jobbra és enyhén fölfelé húzzuk. Ezzel egy időben nyomjuk a harát előre és jobbra, a chiburui energiáját inkább a hara adja, mint a jobb kar. A kard a jobb láb vonalán kívül álljon meg, a penge legyen párhuzamos a talajjal, a kard hegye a kéz szögénél kissé kijjebb, vízszintesen, vagy valamivel a vízszintes alatt álljon meg.

  7. A notóhoz vigyük előre a kardot, kissé fölfelé, és balra, mint a shoden sorozatban.

  8. Miközben a kardot a hüvelybe toljuk, csúsztassuk a jobb lábunkat hátra a bal lábunk felé. Amikor a jobb láb a bal mellé ér, egy kis körív mentén nyissuk ki jobbra, amíg a két láb szöge meghaladja a 90 fokot, és a markolat 45 fokos szögben jobbra mutat. Továbbra is nézzünk a shomen felé.

  9. Fejezzük be a notót, majd jobb lábbal lépjünk egyet előre, és álljunk föl, bal lábunkat húzzuk a jobb mellé.

  10. Bal lábbal lépjünk vissza a kiindulási helyzetbe.

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.